Vartotojų aplinka+ Įdėti skelbimą

Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

KlaipedosSkelbimai.lt, toliau - Svetainė,  yra skelbimų saugojimo ir paieškos sistema, kurioje savo skelbimus gali paskelbti, bet kuris to panorėjęs Svetainės lankytojas, laikydamasis Svetainės sistemos taisyklėse nurodytų reikalavimų.
Svetainės administracija neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis nemokamomis Svetainės skelbimų sistemos paslaugomis. 
Svetainė laiko, kad informaciją skelbiantys asmenys ją skelbia laisva valia, niekieno neverčiami ir naudodamiesi gerąja praktika, t.y. suprasdami, kad yra atsakingi už pateiktą informaciją ir vykdomą veiklą.


Sąlygos

Paskelbdami savo skelbimus Svetainės sistemoje, vartotojai privalo laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:
To paties turinio skelbimą galima paskelbti tik vieną kartą. Registruoti vartotojai skelbimus gali atnaujinti (skelbti pakartotinai);
Draudžiama savo skelbimuose skelbti neetišką, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją;
Skelbimai turi būti skelbiami tik skelbimo turinį atitinkančiose skelbimų kategorijose;
Draudžiama skelbimo pavadinimą,tekstą rašyti DIDŽIOSIOMIS raidėmis, ne lietuvių kalba, skelbti jame beprasmes pasikartojančių simbolių sekas.
Šių taisyklių nesilaikančių vartotojų skelbimai bus pašalinami be atskiro įspėjimo, o  taisyklių pažeidėjams 12 mėnesių laikotarpiui bus apribota teisė naudotis Svetainės paslaugomis.
Svetainė turi teisę fiksuoti informacijos skelbėjų duomenis: el. pašto adresus, IP adresus ir kitus vartotojo, registracijos metu, pateiktus duomenis.
Svetainė ir klientas susitaria, kad klientas, pateikdamas turinį, patvirtina ir garantuoja Svetainei, kad jis turi visas teises, sutikimus ar licencijas atlikti tuos veiksmus su kliento turiniu, įskaitant teisę naudoti turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, jį skelbti ir padaryti viešai prieinamą.
Svetainė pasilieka teisę negrąžinti išleistų pinigų vartotojams, jeigu jien nusižengia Svetainės taisyklėms.
Be Svetainės sutikimo draudžiama tinklapio turinį skelbti kitose svetainėse. Svetainė turi visas teises į tinklapyje skelbiamą turinį, jas saugo įstatymų nustatyta tvarka.
Svetainė neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus nustatytus LR teisės aktuose.


Atsakomybė

Svetainės administracija neatsako už vartotojų skelbimuose paskelbtą informaciją ir jos tematiką.
Svetainės administracija neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.
Svetainės administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi nemokamomis Svetainės paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Svetainės paslaugomis.
Svetainė turi teisę keisti šias taisykles atskirai neįspėjusi registruotų sistemos vartotojų.
Svetainė turi teisę neįspėjusi vartotojų, teikti informaciją teisėsaugos institucijoms apie vartotojų vykdomą veiklą, pateikti jų duomenis.

KlaipedosSkelbimai.lt Facebook'e Sprendimas: INFOFACE